Инжинеринг и консалтинг

Тим кои креира решенија

Нашата компанија нуди решенија за ладење, греење, климатизација и топлински пумпи преку изработка на проектна документација, инженериски и консалтинг услуги.

Со години успешно ги исполнуваме барањата на нашите клиенти преку квалитетни термотехнички проектни решенија како на пример за погони за производство на медицински канабис, складишни простори во различни индустриски капацитети, винарии, хотели итн.

Едукација

Тренинг програми

ПРОГРАМА 1

Сервисер на системи за ладење и топлински пумпи кои содржат флуорирани гасови како средство за ладење.

ПРОГРАМА 2

Сервисер на системи за ладење и топлински пумпи кои содржат јаглеводороди како средство за ладење.

ПРОГРАМА 3

Сервисер на системи за ладење и топлински пумпи кои содржат јаглерод диоксид (СО2) како средствоза ладење.

 

 

 

АКТИВНОСТИ

Пријава за обука

Отворен повик за обуки !!!!

Отворени термини за нови групи !!!!

Краен рок за аплицирање за обуките 10.09.2024.